Početna

BIGZzgrada

Više od jednog veka BIGZ je simbol tradicionalno dobre izdavačke kuće koja neguje i plasira pisanu reč, naših i svetskih autora. Punih deset godina BIGZ školstvo priprema savremene i kvalitetne udžbenike i udžbeničke komplete čiji su sadržaji usklađeni sa obrazovnim standardima za kraj obaveznog obrazovanja.

Savremeni tokovi u obrazovanju zahtevaju moderan i sveobuhvatan udžbenik-udžbenički komplet. Svojim sadržajem, koncepcijom, izborom i rasporedom likovno-grafičkih elemenata, kao i didaktičko-metodičkom aparaturom udžbenik mora u potpunosti da prati nastavu u školi ali i mogućnost samostalnog rada kod kuće. To je ono na čemu mi u svojim udžbenicima insistiramo. Naši udžbenici postaju nezamenljiv „saradnik“ nastavnicima i učenicima izvor znanja i prozor u svet.

 

Koliko smo u tome uspeli, Vi ćete odlučiti jer stvaranje dobrog udžbenika je proces i ne završava se autorstvom. Svaki predlog ili sugestija su korisni i otvaraju mogućnost saradnje. Ta saradnja, pre svega, odnosi se na nastavnike i učenike–korisnike naših udžbenika, koji su poslednji ali najbitniji u lancu obrazovanja.

 

Elektronski udžbenici, koji su zajedno sa Priručnikom sastavni deo svakog kompleta, napravljeni su sa ciljem da se sadržaj oplemeni nizom edukativnih, zabavnih i zanimljivih igara. Dati su primeri namenjeni za vežbanje, ponavljanje i proširivanje stečenog znanja. Priručnici za nastavnike služe kao pomoć u razradi nastavnog plana i programa. Između ostalog, sadrže i predloge godišnjih i mesečnih-operativnih planova.

Copyright 2014 BIGZ školstvo - Početna.
BIGZ školstvo © 2012