Izdavačka kuća BIGZ školstvo naslednik je čuvene izdavačke kuće BIGZ, koja je decenijama negovala pisanu reč domaćih i svetskih autora. Poslednju deceniju svog poslovanja BIGZ školstvo posvetilo je objavljivanju savremenih i kvalitetnih udžbenika i time postala neodvojiv deo obrazovnog sistema u Srbiji.

Zarad podrške učenicima i nastavnicima naša izdavačka kuća pokrenula je i projekte e-priručnik i e-udžbenik. To su interaktivni elektronski dodaci koji podstiču angažovanje i istraživački duh kod dece, razvijaju individualne stilove učenja i omogućavaju zanimljivije i jednostavnije učenje. Obogaćeni su fotografijama, zvučnim i video-zapisima, 3D modelima i animacijama, interaktivnim testovima za proveru znanja i pripremama za časove.

Novi udžbenici za peti razred, Informatika i računarstvo i Tehnika i tehnologija, primer su savremenih udžbenika, usklađenih s novim Nastavnim programom. Svojim sadržajem, bogatim ilustrativnim materijalom i didaktičko-metodičkom aparaturom, oni pomažu pre svega učenicima, a i nastavnicima u ostvarivanju ciljeva nastave.

 

Informatika-i-racunarstvo-5 udzbenik-1

Uđite u svet informatičkih tehnologija i programiranjaInformatika i računarstvo 5, udžbenik za peti razred osnovne škole

Izdavačka kuća BIGZ školstvo pripremila je udžbenik koji je usklađen s novim Nastavnim programom. Koncipiran je tako da učenicima koji se prvi put susreću s Informatikom i računarstvom kao obaveznim predmetom omogući samostalan rad i da ih podstakne na rad u grupi, koji je veoma važan za razvijanje komunikacije i solidarnosti.

Učenici će naučiti samostalno da programiraju i da rešavaju problemske zadatke pomoću algoritama, a razviće i digitalnu pismenost. Udžbenik otvara prostor za povezivanje pojmova s kojima se susrećemo u svakodnevnom životu i naučnih pojmova, što je veoma važno ako znamo da su informacione tehnologije postale deo svakodnevnog života. 

(Klikom na fotografiju, možete pogledati i preuzeti deo sadržaja novih udžbenika.)

  

Tehnicko-5 udzbenik-1

Tehnika i tehnologija 5- udžbenički komplet za pet irazred osnovne škole

Izdavačka kuća BIGZ školstvo je pripremila udžbenički komplet koji je usklađen s novim Nastavnim programom za peti razred. Udžbenički komplet sadrži udžbenik i komplet materijala.

Udžbenik je jasan, koncizan i pregledan s obiljem fotografija i tehničkih crteža. Omogućava samostalan rad, ali i podstičena rad u grupi, povezuje teorijska znanja sa praktičnim radom. Učenici imaju dovoljno primera za vežbanje tehničkog crtanja. Komplet materijala prati udžbenik i sadrži materijale lake za obradu (drvo, karton, skaj, tkaninu...) a predviđeni su Nastavnim programom za peti razred. Osim toga, u kompletu se nalaze uputstva za izradu vežbi. 

(Klikom na fotografiju, možete pogledati i preuzeti deo sadržaja novih udžbenika.)

Copyright 2014 BIGZ školstvo - NOVOSTI.
BIGZ školstvo © 2012